Náš produkt Team Leasing je určen pro zákazníky, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad dodávkou IT systémů a služeb, a přitom potřebují flexibilně navyšovat IT kapacitu dle aktuálních projektů. Naším zákazníkům doplníme chybějící Know How v jejich IT týmu a zajišťujeme dočasné navýšení kapacit IT specialistů. Dodáváme jednotlivce i celé týmy na základě nadefinovaných potřeb.
Naši specialisté jsou zkušenými odborníky, se kterými udržujeme dlouhodobý vztah a pravidelně investujeme do jejich vzdělávání a osobního rozvoje. Realizujeme dodávku ucelených týmů či odborníků v různých projektových rolích a oblastech, jako jsou:

  • Řízení a návrh – projektový manažer, softwarový architekt, business architekt
  • Analýza a vývoj – business a systémový analytik, vývojář, test analytik, tester
  • Aplikační bezpečnost – penetrační tester, etický hacker

Uvědomujeme si důležitost znalosti konkrétního odvětví při dodávce informačních systémů a disponujeme specialisty se znalostí bankovnictví, pojišťovnictví, obchodu i výroby. U našich specialistů garantujeme nejen IT odbornost, ale i osobnostní vlastnosti nutné k úspěšné práci ve větším týmu.