Informační systémy

Pomáháme v podnikání našich zákazníků dodávkou špičkových Informačních systémů na míru, které přináší významnou konkurenční výhodu a jdou svoji funkcionalitou nad rámec dostupných balíkových řešení. Při dodávce informačních systémů kombinujeme rozsáhlé oborové know how a znalost moderních technik a metodik zakázkového vývoje. Věříme, že základem úspěchu dodávky systému na míru je úzká spolupráce se zákazníkem již při tvorbě zadání a precizace IT záměru.
Naše společnost dodává Informační systémy libovolného rozsahu – přes chytré mobilní aplikace až po rozsáhlé integrační projekty. Podporujeme kompletní životní cyklus informačního systému od projekce přes implementaci až po zajištění produkční podpory a servisu. Komplexní služby dodáváme prostřednictvím našich produktů:

  • Strategické konzultace – nasměrujeme Vás správným směrem před rozsáhlou investicí do nového SW vybavení.
  • Systémová integrace – uřídíme rozsáhlý projekt a vaše dodavatele od přípravy zadání až po předání do provozu.
  • Vývoj a Implementace – na základě Vašich požadavků navrhneme a zrealizujeme nový informační systém.
  • Podpora – podporujeme námi dodané informační systémy a přebíráme do podpory systémy dodané jinými dodavateli.
  • Testování a QA – nezávisle ověříme kvalitu informačního systému a tak zajistíme jeho bezproblémový provoz v produkci.

Náš tým specialistů disponuje širokým know how v oblasti architektury a programování. Náš návrh přizpůsobíme IT prostředí klienta a specifickým požadavkům daného záměru.  Vzhledem k našem silnému zázemí v oblasti IT bezpečnosti vždy navrhujeme systémy bezpečné a v souladu s legislativními požadavky na ochranu dat. Neváhejte si s námi promluvit o Vašem záměru a jistě nalezneme vhodné řešení.